Materiały na sztukę

Materiały na sztukę

Wyróżnia się w historii sztuki wiele epok. Wśród nich obecnie jedną z najciekawszych okazuje się być epoka współczesna. Jest to swoista mieszanka wielu stylów, w tym wywodzących się w epok poprzednich, głównie impresjonizm, ekspresjonizm, barok, rokoko i wiele innych. Wielokrotnie podkreśla się właśnie, że sztuka współczesna jest najbardziej złożona, ponieważ zawiera w sobie praktycznie wszystko to, co już było, jak również wiele z tego, co dopiero wchodzi w życie, pojawia się i staje się faktycznie modne. Ostatecznie powstaje totalna awangarda, która jest ceniona na całym świecie. Wielokrotnie nawet nie rozumie się co miał autor na myśli, ale i tak ceniony jest jego artyzm.

Trzeba też zaznaczyć, że w wielu przypadkach trudno doszukać się w sztuce współczesnej jakiegoś stylu, który można by faktycznie jakoś konkretne nazwać. Po prostu jest to jakaś myśl, pomysł, który „przelany” został na płótno, papier, kliszę fotograficzną czy glinę, drewno i wiele innych materiałów, surowców bez większego zastanawiania się nad stylem i bez trzymania się jakiegoś konkretnego typu sztuki. Liczy się obecnie głównie efekt, a nie ścisłe przestrzeganie zasad sztuki, jak dobór kolorów, perspektywa, użyty materiał, proporcje i inne.

Wstecz
Copyright Reserved - Perlagor