Drzwi jako element systemu przeciwpożarowego

Drzwi jako element systemu przeciwpożarowego

Używane w praktyce drzwi przeciwpożarowe mogą mieć dwojakie zastosowanie. Oczywiście przede wszystkim ich nadrzędnym zadaniem jest nie dopuszczać do szerzenia się ewentualnego pożaru w obrębie danego obiektu. Za tym mogą stanowić drogę ewakuacyjną w razie powstania takiej potrzeby. Drzwi przeciwpożarowe wykonywane są w profesjonalnych firmach, ze specjalnych materiałów niepalnych i dobrze izolujących.

Montuje się je zawsze tam, gdzie zagrożenie pożarem jest większe i bardziejprawdopodobne. A wiec na przykład w zakładach produkcyjnych oraz tam gdzie obowiązkiem jest zapewnienie bezpieczeństwa pracujących osób (biurowce, instytucje, urzędy). Certyfikowane i atestowane systemy przeciwpożarowe zapobiegają przedostaniu się ognia i dymu do sąsiednich pomieszczeń. Po zainstalowaniu takich drzwi przeciwpożarowych trzeba zatem powiadomić odpowiednią jednostkę straży pożarnej, jaka dokonuje tzw. odbioru zgodnie z przepisami p/poż. Drzwi przeciwpożarowe muszą być zawsze dostępne, nie zastawione meblami czy innymi przedmiotami. Takie drzwi, jaki droga do nich, powinny także być oznakowane stosownie do przeznaczenia i zgodnie z przepisami i zaleceniami p/poż.

Wstecz
Copyright Reserved - Perlagor