Dofinansowanie z Unii Europejskiej dla nauczycieli w stolicy

Dofinansowanie z Unii Europejskiej dla nauczycieli w stolicy

Warszawscy nauczyciele korzystają już z dofinansowania, które zostało przydzielone z Unii Europejskiej. Projekt „Warszawscy nauczyciele w Europie”, który jest realizowany ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Społecznego przez Biuro Edukacji Urzędu miasta Warszawa, obejmuje wyłącznie miasto Warszawę i jest przeprowadzany w okresie od 1 września 2009 roku do 31 października 2011 roku. Wartość dotacji wynosi: 840 559 złotych, a wartość projektu została określona na kwotę: 988 940 złotych. Koordynacją projektu zajmuje się Pani Joanna Kubiak z Wydziału Projektów Edukacyjnych, Współpracy Międzynarodowej i Doskonalenia Nauczycieli.

Celem projektu jest podnoszenie umiejętności i kompetencji językowych 220 nauczycieli, w tym 180 nauczycieli, którzy realizują różne formy współpracy międzynarodowej w szkołach. W zakresie programu 40 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, zostanie przygotowanych do egzaminu  First Certificate in English, który daje uprawnienia do nauczania dzieci języka angielskiego w klasach I-III szkoły podstawowej. Program dofinansowania obejmuje również studia podyplomowe, dotyczące doradztwa zawodowego, dla 20 osób. 

Wstecz
Copyright Reserved - Perlagor