Bank uniwersalny

Bank uniwersalny

Wśród podmiotów rynku finansowego, najważniejszą rolą pełnią niewątpliwie banki. Poza bankiem centralnym, który jest bankiem banków, specyficzną jednostką, regulującą funkcjonowanie całego systemu bankowego, najwięcej działa tzw. banków uniwersalnych. Charakteryzują się tym, że w ramach oferowanych usług i produktów zajmują się wszystkimi albo większością czynności bankowych. Oczywiście w ramach określonych przez prawo bankowe. W praktyce rynku polskiego stanowią one większość działających banków. Istnieją również wyspecjalizowane banki, które zajmują się określonym sektorem gospodarki, jak np. wspierające budownictwo, ekologiczne itp., oraz specjalizujące się w konkretnych produktach i usługach.

Przykładem może być bank hipoteczny, czyli specjalizujący się w udzielaniu kredytów hipotecznych, które mogą być przeznaczone na cele związane z budownictwem mieszkaniowym albo inwestycjami budowlanymi o charakterze przemysłowym. Zabezpieczeniem takich kredytów jest na ogół hipoteka na nieruchomości. Specyficzną formę działalności prowadzą też banki inwestycyjne, których istotą są transakcje inwestycyjne, emisja i obrót papierami wartościowymi. W praktyce, w większości krajów, funkcje takie pełnią obecnie banki uniwersalne.

Wstecz
Copyright Reserved - Perlagor